m/k "ADRIANA", Izmjena ležaja ulazne osovine i pumpe ulja reduktora